Informacja dla Polaków

Zrzeszenie Łebian    von Kurt Bohl, St.Peter                                  

Zrzeszenie Łebian (Bund der Lebaer e.V.- BdL) jest związkiem osób, które urodziły się i mieszkały w byłym nadbałtyckim kurorcie Leba oraz jego okolicy wraz z ich małżonkami i potomkami. Członkami towarzystwa mogą zostać jednak również osoby wspierające jego działalność.
Towarzystwo, istniejące od 1990 r. (od 2001 r. zarejestrowane jako zrzeszenie wyższej użyteczności publicznej), przyjęło za cel (patrz: Statut) wspieranie i pielęgnowanie powiązań z byłym miastem Leba w duchu idei porozumienia między narodami. Głównym punktem działalności jest pielęgnowanie ojczystych dóbr kulturalnych i organizacja wspólnych imprez m.in. regularnych wyjazdów do Łeby. Towarzystwo, liczące ponad 300 członków, ma tymczasową siedzibę w Hohnstorf nad Łebą (21522 Hohnstorf/Elbe).Cztery razy do roku ukazuje się biuletyn, będący organem BdL, w którym publikowane są historyczne, osobiste i aktualne informacje dotyczące dawnej i współczesnej Łeby. Zgodnie z hasłem „Łeba- to, co nas łączy” istnieją od lat partnerskie i przyjacielskie kontakty z dzisiejszymi mieszkańcami Łeby, w których uczestniczą intensywnie instytucje polityczne i kościelne. Wybierany co dwa lata, zarząd składa się obecnie z następujących osób:

 

   przewodniczący:

Nie zajęte

  • vice przewodniczący :

Arno Ojwoski,
 

  • skarbniczka: 

Claudia Fredrich
 

  • sekretarz:  

Kurt Bohl  (protokolant)
 

  • sekretarka:

Helga Willmes, (sekretarka opieki członków)
 

  • sekretarz: 

Brigitte Herz-Thimm, (sekretarz wysyłki listów)
 

email: BdL@leba.online.de

Bund der Lebaer e.V, Eichen 7, D - 53359 Rheinbach.

  • obsługa internetowa:

 Henk van der Klok, webmaster@leba-bdl.de

 Między gminą Hohnstorf/Elbe a miastem Łeba utrzymuje się "Układ przyjazni i   współpracy od 17.12.1999".

 

Słowiński Park Narodowe

Łeba: na plaży

patrz str.nr1